Ürolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Çalışma Saatleri : 9.00 - 17.00 Ctesi: 9.00 - 13.00
  İletişim : +90 352 222 41 42 - Dahili - 1 : 2203 Dahili - 2 : 2201

Hakkımızda

özel erciyes kartal hastanesi

Merhaba;
www.urolojikayseri.com sitesi, ürolojik hastalıklarla ilgili güncel bilgileri ve uzman kadromuzun deneyimlerini sizlerle paylaşmayı hedeflemektedir.
Üroloji erkek, kadın ve çocuklarda idrar yollarına ait hastalıklarla ve erkeklerde üreme sistemine ait hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Birçok uzmanlık dalının aksine ürologlar her yaş grubundan insanlarla ve çok çeşitli hastalıklarla ilgilenirler.

Poliklinik hizmetleri ve ilaçlarla tedavilere ek olarak, çok sayıda cerrahi işlem gerektiren tedavi yöntemleri vardır.

Özel Erciyes Hastaneleri Üroloji Kliniği modern teknolojinin tıp alanına sunduğu yenilik ve gelişmeleri uygulamaya yönelik, hasta güvenliği ve mutluluğunu ön plana alan, genç ve dinamik bir yapıda kurulmuştur.

Kliniğimizde Ürolojik hastalıkların sadece tedavisi değil, erken evrelerde tanınması da hedeflenir. Hastanemiz teknolojik alt yapısında mevcut gelişmiş laboratuvar ve radyoloji olanakları sayesinde hastalıklar daha başlangıç aşamasında tanınır ve tedaviler en başarılı şekilde düzenlenir.

Yeni gelişen teknoloji ve yeni tanımlanan komplike tedavi yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak amacı ile ekibimiz sürekli olarak teorik ve pratik eğitimine devam eder ve bu konuda Dünya ve Avrupa standartlarında eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Üroloji Kliniğimizde teşhis ve tedavi hizmeti sunulan başlıca konular şunlardır:

Ürolojik Kanserler

 • Prostat Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • Testis Kanseri

Prostat Hastalıkları

 • BPH (Prostatın iyi huylu büyümesi)
 • Prostatit (Prostat İltihaplanması)

Taş Hastalıkları

 • Böbrek Taşları
 • Üreter Taşları
 • Mesane Taşları

İdrar Kaçırma ve Kadınlarda Ürolojik Hastalıklar

 • Erkeklerde İdrar Kaçırma
 • Kadınlarda İdrar Kaçırma
 • Kadınlarda Kronik Sistit
 • İnterstisyel Sistit

Erkeklerde Kısırlık (İnfertilite)

 • Varikosel Hastalığı
 • Varikosel Dışı Kısırlık Nedenleri

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

 • Erkeklerde İmpotans (İktidarsızlık)
 • Cinsel İsteksizlik
 • Prematür Ejakulasyon (Erken Boşalma)
 • Penis Eğrilikleri

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Böbrek Hastalıkları

 • Böbrek Kistleri
 • Non-fonksiyone Böbrek (Süzmeyen)
 • UP Darlık (Böbrek çıkım kanalı)

Üretra Darlıkları (İşeme Kanalı)

Çocuklarda Ürolojik Hastalıklar

 • Sünnet
 • İnmemiş Testis
 • Hipospadias (Peygamber Sünneti)
 • Hidrosel (Testislerde Sıvı Toplanması)
 • İdrar Kaçırma

Ürolojik Tanı Üniteleri

 • Ürodinami Laboratuvarı
 • Flexible Üreterorenoskopi
 • Prostat Biyopsisi

Ürolojik hastalıkların tedavisinde ilkemiz hastaya en etkin tedaviyi, en kısa sürede ve en kolay şekilde vermektir.

Bizden Resimler: