Ürolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Çalışma Saatleri : 9.00 - 17.00 Ctesi: 9.00 - 13.00
  İletişim : +90 352 222 41 42 - Dahili - 1 : 2203 Dahili - 2 : 2201

Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri

Mesane böbrekler tarafından süzülen idrarın depolandığı ve kasılarak dışarı atılmasını sağlayan organ olarak bilinir. Mesanenin iç yapısı kendisine has hücrelerden oluşur. Bu hücreler sayesinde mesanede biriken idrar kolay bir şekilde dışarı atılır. Kimi sebeplerden dolayı mesanenin iç yapısını oluşturan bu hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve yayılır. Bu kontrolsüz çoğalma ve yayılma sonucu mesanede irili ufaklı kanserler oluşabilir. Bu kanserler tek parça halinde olabileceği gibi ayrı ayrı parçalardan da oluşabilir. Bu kanserlere mesane kanseri adı verilir.

Mesane Kanseri Nedir?  Nasıl Tedavi Edilir?

Mesane kanserleri hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle 65 yaş üstü erkeklerde çok sık görülen mesane kanserine kadınlarda 4 kat daha az rastlanır. Çeşitli şekillerde belirtiler ile karşımıza çıkan mesane kanserlerinde en bariz belirti, ağrı hissettirmeyen idrar yolu kanamasıdır. Daha birçok belirtisi olan mesane kanserinde kadınlarda ve erkeklerde aynı semptomlar gözlemlenir. Mesane kanserini en çok tetikleyen risk faktörü ise sigaradır.         

Mesane Kanserinin Oluşmasına Neden Olan Risk Faktörleri

– 50 yaş ve üzerinde bulunan erkeklerde mesane kanseri riski çok daha fazladır.

 – Mesane kanserini en çok tetikleyen etken sigara kullanımı olarak karşımıza çıkar. Sigara kullanan kişilerde 2 ile 6 kat daha fazla mesane kanseri oluşma riski bulunur. Sigara kullanımı doğrudan mesaneyi etkileyen ve zamanla kanseri oluşumuna sebep olan en etkin dış faktördür.

– Çalışma ortamı ve bu ortamda kullanılan boya ve benzeri materyallerin mesane kanserine etkisi olduğu yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuştur. Özellikle kimyasal boyama işlemlerinin yapıldığı alanlarda çalışanların zamanla mesane kanserine yakalanma riski diğer kişilere nazaran daha fazladır. 

– Kimi hastalarda kronik mesane iltihabı rahatsızlığı bulunur. Bu rahatsızlığın bulunduğu kişiler ile çeşitli nedenlerden dolayı sürekli idrar sondası takmak zorunda olan kişilerde mesane kanseri  daha fazla görülebilir.

– Kemoterapi tedavi yöntemi genellikle kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılır. Herhangi bir kanser hastalığından dolayı kemoterapi tedavisi gören kişilerde mesane kanseri görülme riski çok fazla olur. Mesanenin iç yapısını oluşturan hücreler de özel yapısı nedeniyle daha kolay bir şekilde kemoterapiden etkilenerek kontrolsüz bölünme ve çoğalma gerçekleştirebilir. 

Mesane Kanserinin Belirtileri

Mesane kanseri genellikle idrarda gözle görülmeyen veya görülebilen  bir kanama şeklinde kendini gösterir. Bu kanama sırasında genelde ağrı çok fazla hissedilmez. 

Mesane kanserinin belirtileri arasında kimi zaman idrar yapma esnasında yanma hissi de olabilir.  Fakat idrar kanallarında oluşan bu yanma tek başına mesane kanserinin var olduğu anlamına gelmez. İdrar yollarında oluşan enfeksiyon ile idrar yolu hastalıklarının çoğunda görülen bir semptom olduğu için, idrarda yanma şikayeti  tek başına mesane kanserinin varlığını ortaya koymaz. 

Mesane kanserinde ortaya çıkabilecek semptomların başlıcaları:

– İdrar yaparken yanma ve ağrı oluşması,

– İdrara çıkma zorluğu, bu durum yavaş, zayıf ya da kesintili olarak kendini gösterebilir,

– İdrar miktarında gözle görülür bir azalma,

– Sık idrara çıkma,

– Kilo kaybı ve zayıflama,

– İlerleyen mesane kanseri vakalarında kalçalarda, sırtta ve kaburgalarda meydana gelen ağrı

Mesane Kanseri Tanı Yöntemleri

Tanı yöntemleri tüm hastalıklarda olduğu gibi hasta öyküsünün alınması ile başlar. Hasta öyküsü, hastada var olan semptomların tespiti ve hastanın aile genetik yapısı ile ilgili bulguları içerir. Hasta öyküsünün alınmasında sonra hasta fiziki muayeneye tabi tutulur. Bu fiziki muayene sonunda daha kesin sonuç elde edebilmek ve daha doğru tanı koyabilmek amacıyla sistoskopi yöntemine başvurulur.

Sistoskopi yöntemi, ince ışıklı bir alet ile mesane yolundan içeri girilerek mesanenin içine ilişkin görüntü alınmasıdır. Bu yöntem ile sadece görüntü alınmak ile kalmaz, mesane içerisinde olağan dışı ya da şüpheli olarak kabul edilebilecek bir dokunun var olduğu gözlemlenir ise parça alma işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. Sistoskopi yöntemi mesane kanserinde en sık başvurulan yöntemdir. 

Sistoskopi haricinde var olan görüntüleme testleri ile mesane kanserinin varlığı ve boyutu kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Mesane kanseri incelenirken sadece mesane ile sınırlı kalınmaz. Böbrekler ile karnın diğer bölgeleri de görüntüleme testleri ile kontrol edilir.

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri

İlk olarak tanı yöntemleri ile mesane kanserine ilişkin ayrıntılı bilgi ve bulgular elde edilir. Mesane kanserinin  büyüklüğü, yayılımı ve evresi tedavi yönteminin belirlenmesinde önem arz eder. Var olan mesane kanserleri  mesanenin kas dokusuna kadar ilerlememiş ise sistoskopi yöntemi ile bu kanserler mesaneden çıkarılabilir. Bu operasyona TUR adı verilir ve sadece çok yayılım göstermemiş kanserlerin temizlenmesinde kullanılır.  Bu yöntem ile tedavisi gerçekleştirilen hasta rutin olarak kontrole çağrılır ve kanserin  tekrar edip etmediği kontrol edilir. 

 Mesane kanseri erken tanı ve tedavi yöntemleri ile başarılı bir şekilde tedavi edilirken ilerlemiş ve yayılmış mesane kanseri hücrelerinin tedavisi daha zor ve daha uzun sürer. Mesane kanserine dair belirtilerin var olduğundan şüpheleniyor iseniz en doğru teşhisi gerçekleştirebilmek amacıyla kliniğimize kısa sürede başvurmanız tavsiye ederiz. Alanında uzman doktorlarımız, güler yüzlü personellerimiz aracılığı ile son teknoloji alet ve araçlar kullanarak en doğru ve en etkili tanı ve tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sadece tedavi sürecinde değil aynı zamanda iyileşme sürecinde de sizleri gözetim altında tutarak sağlığınıza kavuşuncaya kadar sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.